E-nauczanie

Drodzy Rodzice, od dnia 20 marca 2020 r. rozpoczynamy w naszej szkole kształcenie na odległość ( zdalne nauczanie). W tym celu w klasach I-III, VII-VIII i I-IV LSP przy ul. Sportowej 24 wykorzystamy e-dziennik, natomiast w klasach I-VI przy ul. 3 Maja 3 komunikatory (np. emaile, Messengery lub telefony) podane przez Rodziców wychowawcom, za pośrednictwem których nauczyciele będą rozsyłali materiały edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Postępy w nauce uczniów będą podlegały ocenie. W związku z tym każdy z uczniów ma obowiązek codziennego kontrolowania nadsyłanych wiadomości.

Rodzicu, motywuj i wspieraj dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą, oraz sprawdzaj jego udział w zdalnym nauczaniu. Pamiętaj o bezpieczeństwie Twojego dziecka w sieci.

Szanowni Państwo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Załączniki:

1.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji docx

2.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji pdf

3.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji docx

4.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji pdf

5.     Poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN – komunikat MEN – plik w wesji docx

zarządzenie-NR-5_2020