Władze szkoły

mgr  Witold Karolczyk – dyrektor

mgr Urszula Tyburska – wicedyrektor

mgr Sławomir Stefański – wicedyrektor