Władze Liceum

mgr Janusz Went – dyrektor

mgr  Witold Karolczyk – wicedyrektor

mgr Urszula Tyburska – wicedyrektor