Pracownia tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych

Na zajęciach z w/w specjalności, integrujących wiedzę zdobytą na malarstwie, rysunku, podstawach projektowania i innych przedmiotach artystycznych z nowymi specjalistycznymi umiejętnościami zawodowymi uczeń rozwinie swoje umiejętności manualne i przygotuje się do egzaminów wstępnych na studia z zakresu malarstwa, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, konserwacji, projektowania gier

W początkowym etapie kształcenia uczeń zdobywa podstawową widzę na temat tradycyjnych technik rysunkowych, malarskich i pozłotniczych. Podczas ok. 600 godzin zajęć zajmuje się akwarelą, temperą, gwaszem, pastelą suchą i tłustą, malarstwem akrylowym i olejnym, witrażem, pomocniczymi technikami rysunkowymi, złoceniami na mixtion, na pulment, na kleje naturalne żywiczne, systemem Kolner Instacoll, ikonopisarstwem temperowym, freskiem czy mozaiką.

W trakcie zajęć uczeń poznaje historię danej techniki oraz słownictwa z nią związanego. Uczy się całego procesu wykonawczego- od projektu do jego realizacji. Odpowiednio dobiera narzędzia i materiały do stosowanej techniki i tematu pracy oraz sprawnie i bezpiecznie posługuje się nimi. Dostrzega znajomość związków technik malarskich i pozłotniczych z innymi dziedzinami sztuki i nauki. Wykonuje kopie w technikach historycznych oraz tematy kreacyjne, projektuje dekoracje czy przedmioty użytkowe. 

Integracja wiedzy zdobytej na malarstwie, rysunku, podstawach projektowania i innych przedmiotach artystycznych z nowymi specjalistycznymi umiejętnościami zawodowymi pozwala uczniowi rozwijać umiejętności manualne i przygotować się do egzaminów wstępnych na studia z zakresu malarstwa, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, konserwacji, projektowania gier komputerowych czy scenografii lub do samodzielnej działalności artystycznej. 

Po ukończeniu specjalizacji uczeń może rozpocząć pracę w biurze projektowym, firmie świadczącej usługi z zakresu konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby polichromowanej (jako technik), instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, własnej firmie działającej w obszarze renowacji zabytków czy wykonawstwa dekoracji i wystroju wnętrz.