Pracownia rzeźby i ceramiki artystycznej

Głównym celem pracowni rzeźbiarskiej jest nauczenie świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Na zajęciach realizowane są ćwiczenia z natury i z wyobraźni. Ich zadaniem jest rozwój kreatywnego myślenia i zdobywanie umiejętności świadomego posługiwania się w rzeźbie środkami wyrazu artystycznego w takim zakresie, aby móc je następnie wykorzystywać w różnych działaniach artystycznych na terenie szkoły i poza nią. 

Poznawaniu najważniejszych technik rzeźbiarskich oraz podstawowych narzędzi i materiałów sprzyja dobre wyposażenie pracowni. Do dyspozycji uczniów jest piec ceramiczny, piec do witrażu, drukarka 3D oraz pracownia komputerowa z oprogramowaniem ZBrush do nauki cyfrowych technik rzeźbiarskich.