Pracownia Projektowania Graficznego

W pracowni realizowane są zajęcia z przedmiotów: projektowanie graficzne oraz podstawy projektowania.

Celem nauczania przedmiotu  jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej, twórczego myślenia i tworzenia. 

Uczeń poprzez wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywa umiejętności, które  rozwijają intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych, sposobów powstawania obrazu cyfrowego oraz metod przygotowania materiału do druku. 

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z rodzajami kompozycji i perspektywy,  poznają dziedzinę liternictwa, typografii i projektowania, techniki przetwarzania obrazu, zdobywają wiedzę i umiejętności z przygotowania materiałów reklamowych do druku, oprócz grafiki nowoczesnej poznają i wykonują grafikę warsztatową oraz rozwijają swoją twórczość i pasję. Pogłębiają  wiedzę i zdobywają doświadczenie oraz działają innowacyjnie i eksperymentalnie.

Na zajęciach uczniowie oprócz podstawy programowej realizują zadania dodatkowe, w szczególności  biorą udział w dedykowanych dla nich konkursach artystycznych. Organizowane są dla nich również plenery graficzno-fotograficzne.

Pracownia wyposażona jest w komputery stacjonarne i laptopy, (które posiadają najnowsze oprogramowanie graficzne), tablety graficzne, skanery, projektor oraz drukarkę cyfrową i drukarkę wielofunkcyjną.