Pracownia historii sztuki

Nauka historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu sztuki, jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Nauka historii sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie odbywa się w zakresie rozszerzonym. 

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminów dyplomowego oraz maturalnego.  Prowadzone zajęcia odnoszą się do problemów sztuki od czasów starożytnych aż po współczesność, pozwalają lepiej zrozumieć procesy twórcze oraz zjawiska artystyczne, stanowią teoretyczną nadbudowę i fundament, na którym każdy z uczniów może budować własny pogląd na twórczość. Oprócz tego w ramach zajęć z historii sztuki opiekujemy się lokalnymi zabytkami oraz wprowadzamy elementy muzealnictwa i organizacji wystaw.