Prace uczniów w okresie nauki zdalnej

Pracownia rzeźby i ceramiki artystycznej

Pracownia fotografii i filmu

Natalia Jaworska

Pracownia tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych

Pracownia projektowania graficznego

Pracownia rysunku i malarstwa