Nauczyciele

Przedmioty ogólnokształcące

mgr Becmer Katarzyna – nauczyciel muzyki

mgr Chmielewska Jolanta – nauczyciel biologii

mgr Chwiałkowski Wojciech – nauczyciel rysunku i malarstwa

mgr Grubalska Elżbieta -nauczyciel chemii

mgr Kępczyńska Marta – nauczyciel biologii

mgr Kosińska Hanna – nauczyciel matematyki

mgr Krajewski Tomasz – nauczyciel geografii

mgr Kudła Marlena – nauczyciel fizyki

mgr Lewandowska Elżbieta – nauczyciel religii

mgr Makowska Aleksandra – nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Markiewicz Marzena – nauczyciel języka polskiego

mgr Olkowska Katarzyna – nauczyciel religii

mgr Piotrowski Mariusz – nauczyciel historii/ wiedzy o społeczeństwie/ edukacji dla bezpieczeństwa/ wychowania do życia w rodzinie

mgr Sobierajski Bartosz – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sowińska Anna – nauczyciel języka polskiego

mgr Szablewska Małgorzata – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Tuchalski Mirosław- nauczyciel informatyki

mgr Tyburska Urszula – nauczyciel historii/ wiedzy o społeczeństwie

mgr Zaniecki Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Żołnowska Marta – nauczyciel języka angielskiego

Przedmioty artystyczne

mgr Buchalska Natalia – specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

mgr Chwiałkowski Wojciech – nauczyciel rysunku i malarstwa

mgr Kokoszka – Skocka Bożena – nauczyciel podstaw projektowania graficznego/ specjalizacji: projektowanie graficzne

mgr Kowalski Michał – nauczyciel historii sztuki

dr Paskal Aleksander Paweł – nauczyciel rzeźby/ specjalizacji: techniki rzeźbiarskie

mgr Ulman Wojciech Marek – nauczyciel podstaw fotografii i filmu/ projektowania multimedialnego/ specjalizacji: realizacje intermedialne

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

mgr Kamińska Ilona – psycholog

mgr Zaniecka Iwona – pedagog

Biblioteka

mgr Aranowska Katarzyna