Małgorzata Szablewska wraz z przyszłymi niemieckimi partnerami