5 Pan dyrektor z życzeniami dla uczniów i zgromadzonych gości.

5 Pan dyrektor z życzeniami dla uczniów i zgromadzonych gości.

Pan dyrektor z życzeniami dla uczniów i zgromadzonych gości.