2 miejsce RYPINSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYWA

2 miejsce RYPINSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYWA

2 miejsce RYPINSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYWA