Wymiana

Młodzież Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie wraz z opiekunami, Panią Dyrektor Barbarą Górecką i Panią Małgorzatą Szablewską, koordynator wymian międzynarodowych, przebywała w dniach 24–29.09.2023 roku na wymianie polsko – niemieckiej nad jeziorem Mӧhnesee w Nadrenii – Westfalii. Spotkanie polsko – niemieckie zostało dofinansowane przez PNWM z Warszawy, a zorganizowane            w ramach trwającej od kilku lat współpracy Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie i Hubertus Schwartz Berufskolleg z Soest . Młodzież z Polski i Niemiec spotyka się dwa razy w roku, aby wspólnie realizować projekty międzynarodowe o różnej tematyce, aby uczyć się języków obcych, wspólnie spędzać czas, lepiej poznając siebie,  kulturę i tradycje szkoły partnerskiej, jak również po to, aby zwiedzać kraj sąsiada.

W tym roku młodzi ludzie realizowali projekt o tematyce związanej z Ojczyzną. Pojęcie Ojczyzna rozumiane było jako Niemcy, Polska i Soest, Rypin. Uczniowie w grupach międzynarodowych przygotowywali materiały do projektu w czasie zwiedzania Soest, Mϋnster oraz terenów w pobliżu Jeziora Mӧhnesee. Wspólnie z partnerami decydowali, w jakiej formie przygotują prezentacje                      o Ojczyznach, a następnie w grupach prezentowali swoje prace na forum. Był również czas na pobyt      w szkole partnerskiej w Soest, zwiedzanie szkoły, obserwacja lekcji matematyki, języka angielskiego. Piękne położenie schroniska młodzieżowego  nad jeziorem zapewniało doznania estetyczne i relaks, dawało wytchnienie po pracy, a gry zespołowe jak siatkówka, tenis stołowy czy golf pomagały zachować kondycję fizyczną. Animacje językowe, wspólnie spędzane długie wieczory i grill były okazją do jeszcze lepszego zacieśnienia więzi i współpracy. 

Małgorzata Szablewska