Razem z Niemcami i Hiszpanami realizowaliśmy projekt o turystyce

Pod koniec kwietnia 2023 roku byliśmy gospodarzami spotkania międzynarodowego, polsko – niemiecko- hiszpańskiego w ramach programu Erasmus +. Spotkanie było związane z realizacją projektu o turystyce, zatytułowanego „ Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor”. 

Do projektu  w ramach Erasmus + przystąpiliśmy w grudniu 2020 roku. Naszymi partnerami w projekcie są dwie średnie szkoły – szkoła z Niemiec Hubertus Schwartz Berufskoleg  z Soest i Universidad Laboral z Toledo w Hiszpanii. 

Spotkanie młodzieży i nauczycieli odbywało się w Toruniu w hotelu Przystanek Toruń. W czasie tygodniowego pobytu uczestnicy projektu odwiedzili Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie, gdzie spotkali się z dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami. Goście z Soest i Toledo zwiedzali Toruń, Zamek w Golubiu – Dobrzyniu i uczestniczyli w koncercie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Oprócz zwiedzania ciekawych miejsc naszego regionu młodzież wraz z nauczycielami realizowała zadania projektowe – wywiad z przewodnikiem miejskim, porównywanie etapów kształcenia w zawodach restaurator, kucharz, przewodnik miejski. Uczestnicy prezentowali możliwości studiowania w branży turystycznej w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Spotkanie było również świetną okazją do integracji młodzieży z trzech państw europejskich oraz szlifowania umiejętności językowych.  

Zarządzanie projektem i spotkania międzynarodowe są całkowicie dofinansowane z Unii Europejskiej, a koordynatorem wymiany międzynarodowej w Liceum Sztuk Plastycznych jest nauczycielka języka niemieckiego, Małgorzata Szablewska.