Wielki sukces Zuzanny Palińskiej

W tym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja I Międzynarodowego Konkursu Ilustracji ILUSTRATON organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

Pierwsza edycja związana była z  sylwetką Noblistki – Wisławy Szymborskiej. Idea konkursu odnosiła się do wartości słowa, odczuć, emocji, systemu wartości i interpretacji artystycznej formułowanej za pomocą obrazu. Celem konkursu i działań współtowarzyszących, oprócz założeń tematycznych, była promocja klasycznych technik ilustracyjnych oraz popularyzacja dynamicznie rozwijających się narzędzi cyfrowych.

W kategorii wiekowej 18-20 lat Jury  w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Białowicz, Anna Kaźmierak, Agnieszka Elwertowska-Komuniewska postanowiło przyznać I nagrodę naszej uczennicy  Zuzannie Palińskiej za pracę wykonaną pod czujnym okiem nauczycielki Natalii Buchalskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych!