Partnerzy z Nadrenii – Westfalii z rewizytą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Rypinie

Od poniedziałku 28 marca gościliśmy w naszej szkole partnerów z Soest. Nauczyciele z Nadrenii przyjechali z rewizytą, aby kontynuować prace nad projektem „Jestem Europejczykiem”. Projekt , do którego przystąpiliśmy w 2019 roku ma na celu przygotowanie młodego człowieka na każdym etapie kształcenia do życia we współczesnej Europie, bez granic, do otwarcia go na nową Europę.

W czasie realizacji projektu przeprowadziliśmy wśród polskich i niemieckich uczniów ankiety na temat wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy i prezentowaliśmy przykłady dobrych praktyk, realizowanych zarówno w polskiej jak i niemieckiej szkole.  Kolejnym etapem realizacji projektu było opracowanie i przedstawienie konspektów lekcji        o Europie. Ważną rolę w realizacji projektu odegrali eksperci, a wśród nich Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski. Na zaproszenie Burmistrza Rypina gościliśmy wraz z partnerami z Niemiec w Urzędzie Miasta Rypin, gdzie mieliśmy możliwość zadawania pytań Burmistrzowi, a on dzielił się z nami cennymi radami i wskazówkami związanymi z Unią Europejską, jej organami, działaniem. W programie pobytu w naszym zespole szkół nie mogło zabraknąć zwiedzania szkoły. Goście mieli również możliwość obserwacji lekcji języka niemieckiego, historii i nauczania zintegrowanego.

Wymiana międzynarodowa i realizacja projektu łączą się również ściśle z poznawaniem kultury, zwiedzaniem nowych miejsc. My pokazaliśmy naszym partnerom ciekawe miejsca    w naszym mieście oraz zabraliśmy gości na zwiedzanie Bydgoszczy, stolicy naszego województwa. Bardzo miłą niespodzianką, zarówno dla Niemców jak i dla nas było spotkanie z Kuratorem Oświaty Małgorzatą Oborską. 

Po wytężonej pracy w ciągu tygodnia był czas na relaks i zabawę na kręgielni, spotkanie przy kawie i cieście oraz wspólne kolacje.

Projekt „ Jestem Europejczykiem” kończy się ale nie kończy się nasza współpraca. Od 2015 roku, kiedy to udało mi się nawiązać partnerstwo z niemiecką szkołą średnią Hubertus Schwartz Berufskolleg z Soest, koordynuję projekty z Niemcami, Hiszpanią i Francją. Mamy na koncie sporo zrealizowanych projektów, a to, co nas najbardziej cieszy to zadowolenie naszych uczniów z udziału w wymianie.
To dla nich ciągle rodzą się nowe pomysły na projekt!

                                                                                                      Małgorzata Szablewska