Europejski Dzień Języków

Od 2001 roku dnia 26 września z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską 800 milionów Europejczyków celebruje europejską różnorodność językową i kulturową. Różnorodność języków i kultur, podobnie jak  różnorodność w przyrodzie, jest dziś coraz częściej postrzegana jako zjawisko korzystne i piękne samo w sobie. Każdy język odzwierciedla inny sposób widzenia świata i stanowi produkt  swojej własnej, unikalnej historii. Wszystkie języki mają swoją indywidualną tożsamość oraz wartość, a każdy z nich jest tak samo przydatny jako forma ekspresji dla ludzi, którzy się nim posługują.