Drodzy Ósmoklasiści

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych.

Wniosek rekrutacyjny oraz informacje na temat egzaminu wstępnego są dostępne w zakładce „Rekrutacja”. Wypełniony wniosek należy przesłać e-mailem na adres lp@rypin.eu do dnia 12 sierpnia 2021r. do godziny 15.00. Egzamin wstępny (w postępowaniu uzupełniającym) odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021r. o godz. 9.00.

Dołączcie do społeczności uczniowskiej Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie!