Zaproszenie

W środę tj. 02 czerwca 2021, o godz. 17.00, zapraszamy ósmoklasistów i ich rodziców na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące rekrutacji do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych. 

Program spotkania:

– spotkanie z dyrektorem szkoły (m.in. oferta edukacyjna szkoły, informacje o egzaminie wstępnym)

– spacer po pracowniach artystycznych i pracowniach przedmiotów ogólnokształcących;

– konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych – możliwość korekty przyniesionych  prac;

– pytania i odpowiedzi.