Rządowy Program „Aktywna Tablica”

Gmina Miasta Rypin otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Miasta Rypin do szkół trafią pomoce za kwotę 105 000,00 zł, z czego aż 84 000,00 zł to środki z dotacji.

Liceum Sztuk Plastycznych w ramach otrzymanego wsparcia zostało wyposażone w 3 interaktywne monitory dotykowe. Praca przy monitorze dotykowym daje nauczycielowi szereg możliwości, pomaga stworzyć angażujące zajęcia. Służy:

• włączaniu i angażowaniu uczniów w proces tworzenia treści edukacyjnych;

• przygotowywaniu przez nauczycieli gotowego konspektu lekcji (z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych) w oprogramowaniu monitora dotykowego;

• dostosowaniu treści edukacyjnych dla indywidualnych potrzeb uczniów (w tym dla uczniów niepełnosprawnych, uczących się zdalnie);

• korzystaniu z zasobów internetu, pozwala przywołać mapy, filmy i zdjęcia, jako uzupełnienie czy tło do omawianych problemów;

• pracy z różnymi rodzajami plików (pliki tekstowe, graficzne, animacje);

• pracy z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej.

Interaktywny monitor dotykowy to dobre narzędzie, które sprawdza się w każdych okolicznościach, także w tych nietypowych. W sytuacji kiedy szkoła staje przed problemem tworzenia dystansu społecznego, a niewielkie pomieszczenia nie pozwalają na jego realizację – klasę można podzielić i z powodzeniem realizować zajęcia w modelu hybrydowym. Jest on połączeniem nauczania tradycyjnego i zdalnego. Część uczniów pozostająca w domach korzysta z lekcji dokładnie tak samo jak Ci w szkolonej sali. Słyszą i widzą nauczyciela, a wszystko to – co pojawia się na monitorze, widzą na swoim laptopie czy smartfonie. Dla nauczyciela nie oznacza to żadnych zmian w prowadzeniu zajęć. W ciągu tej samej godziny lekcyjnej dociera do całej klasy przy zachowaniu społecznego dystansu. Grupy mogą się zamieniać, np. co tydzień – cały czas, bez kompromisów, realizując zalecenia bezpieczeństwa. 
Z częścią uczniów pozostających w domach, nauczyciel łączy się, wykorzystując systemy wideokonferencyjne (np. Microsoft Teams). Umożliwia to podłączony do internetu monitor interaktywny wyposażony w kamerę i mikrofony. Nauczyciel pracuje dokładnie tak samo jak w modelu tradycyjnym i prowadzi lekcję dla wszystkich uczniów.
W sytuacji, gdy konieczne staje się zdalne prowadzenie zajęć, nauczyciel korzystający z monitora interaktywnego nie zmienia nic w swojej pracy. Nie spotyka się z uczniami w warunkach tradycyjnych tylko cyfrowych, pracując dokładnie tak samo jak wcześniej. Prowadzi zajęcia, realizuje plany i wymaga zaangażowania na takim samym poziomie jak
w modelu tradycyjnym.  Dzięki kamerze w monitorze uczniowie widzą nauczyciela, dzięki możliwościom systemu wideokonferencyjnego widzą to, co jest napisane na monitorze. Nauczyciel wygodnie pisze i prezentuje treści w dobrze znany sobie sposób. Wszyscy mogą brać aktywny udział w lekcji.
Monitory sprawdzają się w nauczaniu tradycyjnym, a także hybrydowym i zdalnym. Dzięki nim praca nauczycieli jest łatwiejsza, a praca ucznia ciekawsza.