Egzamin wstępny

Procedury bezpieczeństwa związane z organizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie

 1. Egzamin wstępny odbywa się w wyznaczonych salach:
  • rysunek i malarstwo – sala 108, sala 110;
  • kompozycja przestrzenna – sala 13, sala 14.
 2. W dniu egzaminu zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym, od godziny 8.30, w oczekiwaniu na wejście zachowują dystans min. 2 m. W budynku szkoły zdający również zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m.
 3. Do szkoły mogą wejść tylko kandydaci, którzy zostali wpisani na listę zdających.
 4. Kandydaci mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie w wyznaczonych czarno – żółtą taśmąprzestrzeniach.
 5. Na egzamin może przyjść wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych sugerującychchorobę zakaźną. Zdający powinien poinformować dyrektora szkoły, że choruje na alergię lub na inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.W każdej sytuacji należy przestrzegać higieny – podczas kaszlu i kichania należy zakryć ustai nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 6. Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura (max. 37 st. C) oraz przeprowadzana jestdezynfekcja rąk. Wymagane są rękawiczki i osłona ust i nosa.
 7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy zdającymi.
 8. Zdający wchodzą pojedynczo do sali, w której po okazaniu dokumentu tożsamości (legitymacjaszkolna) losują numer i zajmują odpowiednie miejsce.
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Pozajęciu miejsca w sali (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  2) wychodzi do toalety;
  3) kończy pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 10. Dla kandydatów nie przewiduje się pomieszczeń na przechowywanie rzeczy osobistych, kandydat przynosi komplet narzędzi do wykonania prac z rysunku i malarstwa (papier format A3 – duży blok,farby plakatowe lub temperowe, pędzle, miękkie ołówki, gumka), kompozycji przestrzennej (nóżkuchenny z zaokrągloną końcówką).
 11. Szkoła nie zapewnia pożywienia i wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 12. Na terenie szkoły można korzystać tylko z wyznaczonych toalet.
 13. Podczas przerw kandydaci korzystają z wyznaczonych miejsc odpoczynku w szkolnych korytarzach ina zewnątrz szkoły.
 14. Po zakończonym egzaminie kandydaci opuszczają budynek szkoły.