Prace dyplomowe 2018

W tym roku szkolny do dyplomu przystąpiło 14 uczniów z dwóch specjalizacji – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE,  i po raz pierwszy z FOTOGRAFII I FILMU.  Tematy prac były różnorodne od systemów identyfikacji wizualnych opracowań dla poszczególnych firm czy wydarzeń poprzez serie plakatów czy też zagłębienie się w wierzenia z mitologii nordyckiej.  Tematy z fotografii czerpały z natury ludzkiej, którą można było zobaczyć pod różnymi odsłonami. Oczywiście nie zabrakło prac towarzyszących, które swoją wielością i różnorodnością tematów w odniesieniu do wielu wybitnych mistrzów, dopełniły prace dyplomowe.

Z pracowni projektowania graficznego – pod kierunkiem mgr Bożeny Kokoszki-Skockiej 9 uczniów obroniło dyplom.

Z pracowni fotografii i filmu – pod kierunkiem mgr Mateusza Nadrowskiego 5 uczennic obroniło dyplom.