Liceum Plastyczne z Rypina bierze udział w projekcie Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus + z Akcją Partnerstwa Strategiczne oferuje europejskim szkołom innowacyjny rozwój i wymianę dobrych praktyk na międzynarodowej płaszczyźnie. Do programu  Erasmus+ przystąpili nauczyciele i uczniowie Liceum Plastycznego w Rypinie. Od 01 października szkoła realizuje założenia projektowe wraz ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii.

   Od 12 do 16 grudnia 2016 roku trwało w Soest spotkanie szkół partnerskich, niemieckiej Hubertus Schwartz Berufskolleg z Soest, hiszpańskich IES Azarquiel , IES Universidad Laboral z Toledo, IES Juan des Lucena z Montalban oraz Liceum Plastycznego z Rypina. Szkoły pracują wspólnie nad projektem „ Start up – drogi do zawodowej samodzielności”. Zasadniczym celem szkół biorących udział w projekcie jest przygotowanie uczennic
i uczniów do życia zawodowego. Celem głównym szkół jest wzajemna kooperacja
i stworzenie koncepcji wdrażania tematyki „zawodowa samodzielność” w ofertę lekcyjną. Chodzi o polepszenie warunków startu młodych ludzi w zawodową niezależność
i samodzielność. Ten problem i ta tematyka odgrywają w obecnych czasach znaczenie
w wielu państwach Unii Europejskiej. Rolą partnerów projektowych z trzech państw jest podejmowanie wspólnie kroków mających na celu wsparcie młodych w zawodowej dorosłości. Grupą docelową projektu jest młodzież, która odbywa kształcenie zawodowe
w swojej szkole i stoi przed wyborem drogi zawodowej.

W czasie spotkania w Soest nauczyciele i młodzież realizowali pierwsze zadania projektowe – prezentowano przykładowe start upy, rozwiązywano w międzynarodowych grupach zadania z przedsiębiorczości. Nie zabrakło w programie zwiedzania miast Soest i Münster, wielu rozmów i wymiany dobrych praktyk zarówno w grupie nauczycieli jak i uczniów, a wszystko w miłej, ciepłej atmosferze. Spotkanie w Hubertus Schwartz Berufskolleg zakończyło się uroczystą kolacją. Kolejne spotkanie odbędzie się w Brukseli w maju 2017roku.

                                                                                                     Małgorzata Szablewska