Życzenia

„Człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy,
usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu,
który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia.”
Św. Jan Paweł II

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
pracownicy oraz społeczność szkolna
Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie